Početna strana
ZAHTEV ZA PRISTUP „E–ISTRAŽIVANJU” U POVIJESNOM ARHIVU SUBOTICA
Osobni podaci
Prezime istraživača:  Ime istraživača: 
Mjesto rođenja:  Datum rođenja: 
Državljanstvo:  Telefon: 
E-mail: 
Tema i svrha istraživanja
 Obiteljsko stablo  Zavičajna istorija  Ostalo
U sljedećim mjestima
 Subotica i okolina  Čantavir i okolina  Bajmok i okolina  Šupljak (Ludaš) i okolina
Za prezimena
Podaci za pristup servisu
Lozinka bi trebalo da sadrži najmanje 8 karaktera - brojeve, mala i velika slova. Već potvrđeno korisničko ime i lozinku istraživač ne može sam menjati, već samo ovlašćeno lice arhiva.
 
Korisničko ime:  Lozinka: 
 
Uslovi korišćenja „E-ISTRAŽIVANJA” i izjava istraživača/korisnika
Izjavljujem da korisničko ime i lozinka kojima je omogućen pristup uslugama „E-ISTRAŽIVANJA” Istorijskog arhiva na internetu odgovaraju imenu korisnika navedenom u Zahtjevu i privremenog su karaktera. Svaki korisnik ima pravo na tzv. jednokratnu uslugu koja je nedjeljiva. Strogo je zabranjeno prenošenje, objavljivanje prava na istraživanje kao i prenošenje podataka za pristup (korisnička identifikacija) na druga lica. Istraživač je dužan da svoje korisničko ime i lozinku na najbolji mogući način koristi i zaštiti. U svojim pravnim okvirima Arhiv će nadgledati (pratiti) dijagnostiku svog korisničkog servisa (pristupi istraživanju, promet podataka, IP-adrese itd.) te će u slučaju nepropisnog korišćenja privremeno onemogućiti ili odbiti pristup uslužnom servisu. Sadržaj, digitalizovani ilustrativni materijal kao sastavni dio „E-ISTRAŽIVANJA” čine svojinu Arhiva i mogu se koristiti isključivo preko dotičnog sajta na internetu. Zabranjeno je kopiranje, prebacivanje na USB, štampanje ili na bilo koji drugi način prenošenje/širenje ilustrativnog materijala označenog vodenim znakom bez dozvole vlasnika. U svojim publikacijama ću se na odgovarajući način pozivati na korišćenu izvornu arhivsku građu na osnovu arhivskih informativnih sredstava (popis fondova). U slučaju objavljivanja podataka uvrede ličnosti, sam ću snositi krivično-pravne (materijalne) posledice.
2016 © Copyright
Istorijski arhiv Subotica
Trg slobode 1/III
024/626-889, 024/524-033
e-arhiva@suarhiv.co.rs
design & code: Hézső Zsolt
webmaster@suarhiv.co.rs
photo: Željko  Vukelić
 
_adm_login